California State Polytechnic University, Pomona
  • Pomona, CA, USA